Magyar Furulyás Alapítvány

Adója 1%-át felajánlhatja a Magyar Furulyás Alapítvány számára!

Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

Adószám:

18335943-1-41

Bankszámlaszám:

Budapest Bank
10102086-33049500-01003008
IBAN: HU07-10102086-33049500-01003008

A Magyar Furulyás Alapítvány céljai:

 • a furulya és irodalmának megismertetése, népszerűsítése,
 • a hazai furulyások (tanulók, tanárok, művészek, amatőr furulyások) szakmai összefogása, képviselete, támogatása,
 • találkozók, szakmai programok, kurzusok, versenyek, hangversenyek szervezése, rendezése és támogatása,
 • nemzetközi kapcsolatok építése, beleértve a határon túli magyar furulyások, együttesek közösségét,
 • tehetséges fiatalok, tanulók, hallgatók szakmai és anyagi támogatása, pályázatok kiírása,
 • hátrányos helyzetű tehetséges tanulók, hallgatók illetve tanulói és hallgatói csoportok támogatása,
 • az amatőr zenélés támogatása,
 • a hazai hangszerkészítés, furulyakészítés támogatása,
 • szakmai-, metodikai-, és kottakiadványok, hangzóanyagok kiadása és az ilyen kiadások támogatása,
 • szakmai díjak alapítása és adományozása a kiemelkedő (művészi, pedagógiai) teljesítmények elismerésére,
 • a hazai és európai zenei hagyományok ápolása, zenei kulturális örökségünk megőrzése, az e körben végzett kutatások, tanulmányok támogatása,
 • a kitűzött célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása, valamint az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása.

Az Alapítvány jogállása

A Magyar Furulyás Alapítvány kulturális tevékenységet folytató nyílt alapítvány, ahhoz belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, közösségek csatlakozhatnak, amennyiben az alapítvány céljaival egyetértenek, azokat elfogadják és támogatni kívánják.

A Magyar Furulyás Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet. Az alapítvány cél szerinti tevékenységei közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontja szerint:

 • 3. tudományos tevékenység, kutatás,
 • 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • 5. kulturális tevékenység,
 • 6. kulturális örökség megóvása,
 • 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Az Alapítvány szervezete, működése

A Magyar Furulyás Alapítvány általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerve a kuratórium.

Az alapítvány céljainak megvalósulásáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a kuratórium gondoskodik. A kuratórium taglétszáma 3 fő.

A kuratórium tagjai:

 • Bánfi Balázs (elnök)
 • Kecskeméti László
 • Széplaki Zoltán

Az Alapítvány időtartama

Az alapítvány határozatlan időre jött létre.

Gazdasági adatok

 • Adószám: 18335943-1-41
 • Bankszámlaszám: Budapest Bank 10102086-33049500-01003008
 • IBAN: HU07-10102086-33049500-01003008

Amennyiben egyetért céljainkkal, köszönettel fogadjuk cégek és magánszemélyek támogatását.

Kapcsolat: alapitvany[kukac]furulya.hu